[if lt IE 9] [endif] [if lt IE 9] [endif]
نام کاربری :
رمز عبور :
تور بزرگ رصد آسمان شب به همراه سمینار آموزشی نجوم و کیهان شناسی توسط موسسه بیکران هستی (انجمن نجوم لارستان) ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ انتشار:1395/03/02 13:28:53
تعداد بازدید:860 مرتبه

نویسنده: محسن منتظری

تور بزرگ رصد آسمان شب به همراه سمینار آموزشی نجوم و کیهان شناسی توسط موسسه بیکران هستی (انجمن نجوم لارستان) ویژه 90 نفر از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شبانگاه پنجشنبه 30 تا سحرگاه جمعه 31 اردیبهشت ماه 95 در مجتمع گردشگری رویای شهرستان سروستان با همکاری کانون نجوم این دانشگاه برگزار شد.

استاد سمینار و تور رصدی مهندس محسن منتظری (دبیر موسسه بیکران هستی) با همکاری آقای آریا عارف استاد عکاسی نجومی عهده دار بودند.

این برنامه مورد استقبال و رضایت حاضرین واقع شد و نوین ترین دستاوردهای اخترفیزیک و کیهان شناسی روز جهان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و آموزش عکاسی نجومی نیز تنوع خاصی به برنامه بخشید.

رصد آسمان شب از جمله برنامه های اصلی این سمینار رصدی آموزشی بود که با دو دستگاه تلسکوپ، دوربین های نجومی،  لیزرهای حرفه ای و نقشه های آسمان شب در فضای زیبای مجتمع گردشگری طراوات خاصی به برنامه بخشید.